Challenge the world with Technology and Quality

Towa japan group

JAPANVIET NAMCHINA

Công Ty TNHH Công Nghiệp TOWA (Việt Nam)

Được thành lập và có tư cách pháp nhân Việt Nam vào năm 1996 với 100% vốn từ Công ty cổ phần TOWA-Nhật Bản. Các mặt hàng sản xuất chính là các chi tiết máy chính xác thuộc hệ van dùng cho công nghiệp, chủ yếu là xe hơi.
Công Ty TNHH Công Nghiệp TOWA (Việt Nam)

THÔNG ĐIỆP CÔNG TY

Bổ sung nội dung

THÔNG ĐIỆP CÔNG TY