Challenge the world with Technology and Quality e

Towa japan group e

JapanVietNamChina
TOWA.COM.VN

Trụ sở chính & nhà máy chính của tập đoàn TOWA JAPAN e

Công ty TNHH Công nghệ TOWA được thành lập từ tháng 5 năm 2005, là công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác.Đứng trước nhu cầu nội địa hóa phụ tùng của các doanh nghiệp FDI, đồng thời hưởng ứng chủ trương khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của chính phủ, TOWA ra đời và phát triển với tư cách là công ty 100% vốn trong nước, cam kết cung cấp các sản phẩm có chất lượng e
Trụ sở chính & nhà máy chính của tập đoàn TOWA JAPAN e
TOWA.COM.VN

Tiêu đề bài viết của Towa e

Công ty TNHH Công nghệ TOWA được thành lập từ tháng 5 năm 2005, là công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác.Đứng trước nhu cầu nội địa hóa phụ tùng của các doanh nghiệp FDI, đồng thời hưởng ứng chủ trương khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của chính phủ, TOWA ra đời và phát triển với tư cách là công ty 100% vốn trong nước, cam kết cung cấp các sản phẩm có chất lượng e

Tiêu đề bài viết của Towa e